Jogi közlemény

AZ OLDALAK HASZNÁLATA

Kérjük, hogy a BMW weboldalak használata előtt olvassa el az alábbi használati feltételeket. Az internetes oldalak használatával ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. A BMW Vertriebs GmbH és ügynökségei (együttesen: a website-okat működtető cégek) az alábbi internetes oldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását, valamint az anyagok letöltését engedélyezik a felhasználó számára, azzal a feltétellel, hogy ő az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen oldalakon található anyagokat, sem azok bármely részét a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok, illetve azok részeinek más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

A SZOFTVEREK HASZNÁLATA

Amennyiben Ön a jelen oldalakról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

SZEMÉLYES ADATOK

Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel az személye azonosítható, elfogadja, hogy ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Adatainak megadásával és a feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24 A-5021 Salzburg, Ausztria) Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) az Ön által megadott adatokat a jelen hozzájárulástól számított 5 évig kezelje a 2011. évi CXII. törvény, illetve az 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezései szerint. Továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott adatok kezelése kapcsán a BMW Vertriebs GmbH mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az Ön által megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatokat és az Ön által a jelen adatlap kitöltésével egyidejűleg vagy a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat a BMW Vertriebs GmbH együttesen kezelje, feldolgozza, illetve tárolja. Adatait bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a BMW Vertriebs GmbH, az adatfeldolgozásban résztvevő adatfeldolgozók, és az Ön által megjelölt hivatalos BMW Márkakereskedés, vagy Márkaszerviz munkatársai férhetnek hozzá. Ön a 1399 Budapest, Pf. 678. alatti címen, vagy az ugyfelszolgalat@bmw.hu e-mail címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja (ideértve a harmadik fél részére átadott adatokét is), valamint tájékoztatást kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adataival kapcsolatban. Amennyiben Ön arról tájékoztat bennünket, hogy a jövőben nem kíván együttműködni, ezt egy ún. tilalmi listán rögzítjük, és az Ön részére cégünktől a továbbiakban küldemény, hírlevél, közvélemény-kutatási és piackutatási megkeresés nem érkezik. Ilyen rendelkezéssel Ön lakcíme, e-mail címe vagy telefonszáma vonatkozásában külön-külön is élhet. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatkezelési azonosító: 01661-0001.

ugyfelszolgalat@bmw.hu
További információt itt talál.

MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

A jelen oldalakról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. A website-okat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a website-okat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak garanciát. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A website-okat működtető cégek és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a website-okat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A website-okat működtető cégek jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.

BMW VERTRIEBS GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

BMW Group Magyarország

BMW Ügyfélkapcsolati központ
+36 80 990 011
ugyfelszolgalat@bmw.hu
1399 Budapest, Pf. 678


ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉG

Törvényi kötelezettségünkből adódóan tájékoztatunk kell Önt arról, hogy az Európai Bizottság a fogyasztói panaszok kezelése céljából egy online platformot hozott létre, melynek neve ODR Platform (Online Dispute Resolution Platform, azaz Online Vitarendezési Platform). Az ODR Platformot az alábbi weboldalon találja meg.

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@bmw.hu
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti információt attól függetlenül kellett megosztanunk Önnel, hogy lehetőséget biztosítunk-e bármilyen más alternatív vitarendezési módra.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
ugyfelszolgalat@bmw.hu

JOGI INFORMÁCIÓK A BMW CONNECTEDDRIVE SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN.

A ConnectedDrive Szolgáltatási feltételek és Adatvédelmi szabályzat megismeréséért kérjük, tekintse meg az alábbi dokumentumokat. Ha autójának specifikációjával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a BMW Ügyfélkapcsolati Központhoz a következő telefonszámon: +36 80 990 011.

Jogi információk a BMW ConnectedDrive szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Legal information on BMW ConnectedDrive Services.
A szolgáltatások teljes listáját és részletes leírását, valamint az egyes esetekben felhasznált adatokat az alábbi linken találja.
A complete list and detailed description of the services and the data used in each case can be found here.


VÁLLALATCSOPORT TAGJAI

Kapcsolt vállalkozások